top of page

Nasze usługi

Sprawy imigracyjne

Zapewniamy kompleksową pomoc dla cudzoziemców, zarówno na etapie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, jak i w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pracę. Z uwagi na szczególny charakter przedmiotowych spraw w każdym wypadku staramy się zapewnić wszelkiego rodzaju pomoc prawną, która jest niezbędna imigrantom w ich nowej życiowej sytuacji.

Reprezentujemy Klientów przed wszelkimi organami administracji, w tym zwłaszcza przed właściwymi jednostkami Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Szczególnie bliska jest nam problematyka cudzoziemców, którzy otrzymali decyzję nakazującą opuszczenie terytorium RP. Mamy doświadczenie w reprezentacji przed organami odwoławczymi w takich sprawach.

Znając specyfikę polskiego rynku pracy świadczymy również pomoc na rzecz pracodawców zamierzających zatrudnić obcokrajowców, służąc szeroko pojętym doradztwem w tym zakresie.

Zajmujemy się również pomocą prawną w zakresie pozyskania decyzji o zezwoleniu na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców na terenie RP.

Prawnicy odpowiedzialni:

9.jpeg
7.jpeg

Marta Jagła

Adwokat

Monika Stępień

Aplikant adwokacki

bottom of page