top of page

Nasze usługi

Sprawy gospodarcze i pracownicze

Dzięki profesjonalnie przygotowanemu zespołowi prawników jesteśmy w stanie świadczyć kompleksową pomoc dla Klientów biznesowych, zarówno w ramach bieżącego doradztwa, jak i w obszarze litygacji.

Prawnicy CONSILIUS Adwokaci i Radcy Prawni mają szerokie doświadczenie we współpracy z przedstawicielami wielu branż, a także doświadczenia pracy w charakterze in-house lawyers, co pozwala im łączyć umiejętności prawnicze z biznesową perspektywą.

Główne obszary specjalizacji w sprawach gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy obejmują:

  • reprezentację w procesach przed sądami powszechnymi, a także w mediacjach i arbitrażu;

  • cross-border litigation;

  • spory z zakresu odpowiedzialności solidarnej w ramach umów podwykonawczych;

  • dochodzenie roszczeń w ramach tzw. klauzuli rebus sic stantibus;

  • spory pracownicze, w tym dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek z tytułu zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych i korporacyjnych oraz odpowiedzialności członków organów spółek na gruncie prawa karnego;

  • przygotowanie kompleksowej dokumentacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie (dokumenty korporacyjne, regulaminy pracy i wynagrodzeń, wewnętrzne procedury);

  • opracowanie systemu i dokumentacji w ramach tzw. Complaince oraz bieżące audyty Complaince;

  • negocjowanie umów handlowych.

Prawnicy odpowiedzialni:

6.jpeg
4.jpeg
10.jpeg

Agnieszka Gurgul-Zdebska

Adwokat

Michał Kaczmarzyk

Adwokat

Barbara Zapała

Radca prawny

bottom of page