top of page
wirus_edited.png

Pomoc prawna

w związku

z pandemią COVID-19

Stan epidemii spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołał w skali globalnej nie tylko obawę o nasze zdrowie, ale również prawdziwą lawinę konsekwencji społeczno-ekonomicznych, której rozmiaru nie sposób na chwilę obecną ocenić. Mamy świadomość jak wielu przedsiębiorcom zagląda w oczy strach spowodowany koniecznością redukcji personelu, dramatycznego poszukiwania oszczędności, a przede wszystkim obawą o brak możliwości realizacji zawartych już umów.

Choć obecna sytuacja wpłynęła również znacząco na sposób naszej pracy, jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach dotyczących prawnych aspektów pandemii koronawirusa.

Wpływ stanu epidemii na zawarte umowy

Epidemia koronawirusa doprowadziła do bezprecedensową sytuacji, w której wykonanie zobowiązań umownych jest znacznie utrudnione, o ile w ogóle możliwe. W naszej praktyce już spotykamy się z pytaniami Klientów - co z naszą umową?, czy odbiorca ma prawo naliczać kary umowne z tytułu opóźnienia?, czy mogę odstąpić od zapłaty czynszu? itp. Każde zobowiązanie umowne wymaga odrębnej analizy. W tych trudnych chwilach służymy naszym fachowym doradztwem.

Doświadczeni prawnicy w trudnych czasach

Mimo, że realia spowodowane pandemią COVID-19 rodzą więcej pytań niż odpowiedzi, a na stabilną linię orzeczniczą w odniesieniu do roszczeń z nią związanych przyjdzie nam pewnie długo poczekać, już teraz jesteśmy gotowi świadczyć pomoc prawną najwyższym poziomie dzięki doświadczeniu, jakie prawnicy Kancelarii CONSILIUS zdobywali w obszarze prawa cywilnego na przestrzeni kilkunastu lat pracy zawodowej. Mieliśmy wielokrotnie okazję uczestniczyć w negocjacjach złożonych kontraktów zawierających klauzulę vis maior, jak i opiniować tego typu dokumenty. Jako jedna z nielicznych Kancelarii na rynku zajmowaliśmy się w praktyce problematyką tzw. rebus sic stantibus, czyli wpływu nadzwyczajnej zmiany okoliczności na kształt zobowiązań umownych. Obecnie reprezentujemy przed Sądem Okręgowym w Warszawie producenta prefabrykatów budowlanych w wielomilionowym sporze przeciwko generalnemu wykonawcy autostrady opartym o art. 357(1) k.c. Nasz zespół jest również gotowy do kompleksowego doradztwa w obszarze prawa pracy.

Rozwiązania na życiowe problemy

Mamy świadomość, że epidemia szkodzi nie tylko biznesowi, ale również - poprzez szczególną ingerencję w nasze życie prywatne, jaka wiąże się m.in. ze stanem izolacji - rodzi potrzebę skorzystania z porady prawnika w zakresie naszych osobistych problemów, w tym zwłaszcza związanych z relacjami rodzinnymi. Prawnicy CONSILIUS Adwokaci i Radcy Prawni mają szerokie doświadczenie w doradztwie i reprezentacji sądowej we wszelkich sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych, alimentacyjnych i dotyczących kontaktów z dziećmi. Zajmujemy się również prawem karnym, w tym - co obecnie szczególnie ważne - prawem karnym wykonawczym.

Kontakt w pilnych sprawach dot. pandemii COVID-19:

e-mail: covid-19@consilius.pl

lub telefonicznie:

4.jpeg

Michał Kaczmarzyk

Adwokat

tel. 509 528 228

3.jpeg

Dawid Karolczyk

Adwokat

tel. 660 470 989

bottom of page