top of page

Nasze usługi

Odpowiedzialność za błędy medyczne

Zagadnienia związane z szeroko pojętą odpowiedzialnością za błędy medyczne są istotną gałęzią naszej praktyki. Reprezentujemy zarówno poszkodowanych błędami lekarskimi, tak w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę, jak również na każdym etapie postępowania karnego, w tym również w ramach obrony w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Zajmujemy się roszczeniami prawnymi powstałymi wskutek błędów zaistniałych na etapie diagnostycznym, jak i w toku leczenia, w tym hospitalizacji.

W ramach naszej praktyki współpracujemy z lekarzami różnych specjalizacji.

Prawnicy odpowiedzialni:

6.jpeg

Agnieszka

Gurgul- Zdebska

Adwokat

8.jpeg

Renata Szwed

Radca Prawny

bottom of page