top of page

Nasze usługi

Sprawy karne i karno-skarbowe

Prawnicy kancelarii mają znaczące doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniu karnym, tak na etapie postępowania przygotowawczego, jak i jurysdykcyjnego. Zajmujemy się zarówno obroną w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, jak i reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, oskarżycieli posiłkowych, w tym w ramach postępowań z subsydiarnych aktów oskarżenia, oraz oskarżycieli prywatnych.

W ramach naszej praktyki zajmujemy się również obroną i reprezentacją w postępowaniach w sprawach nieletnich.

Nasi prawnicy mają również doświadczenie w obronie w postępowaniach dyscyplinarnych, w tym przed sądami dyscyplinarnymi Adwokatury, w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich.

Reprezentujemy członków organów spółek prawa handlowego w postępowaniach karnych.

Prawnicy odpowiedzialni:

5.jpeg
6.jpeg
3.jpeg

Małgorzata Gawlik

Adwokat

Agnieszka

Gurgul-Zdebska

Adwokat

Dawid Karolczyk

Adwokat

bottom of page