top of page

Nasze usługi

Prawo nieruchomości

Prowadzimy sprawy rzeczowe w zakresie opiniowania umów dotyczących nieruchomości, reprezentujemy Klientów na etapie prowadzenia negocjacji i podczas zawierania aktów notarialnych, jak również uczestniczymy w postępowaniach sądowych cywilnych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

 

Posiadamy doświadczenie w zakresie negocjowania i zawierania umów deweloperskich, postępowań o zasiedzenie nieruchomości, postępowań o zasiedzenie służebności przesyłu, włącznie ze wznowieniem postępowań o zasiedzenie nieruchomości na rzecz naszych Klientów, którzy nie uczestniczyli w pierwotnym postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.  

 

W trybie postępowania o udzielenie informacji publicznej wygrywaliśmy postępowania przed sądami administracyjnymi przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym posiadającym rozległą infrastrukturę przesyłową na nieruchomościach naszych Klientów.

 

Uczestniczyliśmy w postępowaniach dotyczących roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości powstałych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prawnicy odpowiedzialni:

6.jpeg

Agnieszka

Gurgul-Zdebska

Adwokat

bottom of page