top of page

Nasze usługi

Ochrona dóbr osobistych

Na rzecz naszych klientów świadczymy usługi związane z ochroną dóbr osobistych w tym m.in ochrony wizerunku, dobrego imienia, czci.

 

Nasi prawnicy reprezentowali klientkę w sporze sądowym zainicjowanym z powodu negatywnego komentarza zamieszczonego na stronie internetowej jednej z największych platform sprzedażowych.

Zajmowaliśmy się pomocą osobie, której wizerunek został bezprawnie wykorzystany w produkcji programu o charakterze reality show.

Prawnicy odpowiedzialni:

5.jpeg
9.jpeg

Małgorzata Gawlik

Adwokat

Marta Jagła

Adwokat

bottom of page