top of page
10.jpeg

Barbara Zapała

Radca prawny

Absolwent WPiA UŚ  (2008 r.)

Członek Katowickiej Okręgowej Izby Radców Prawnych (od 2009 r. jako aplikant radcowski, a od 2013 r. jako radca prawny)

Wykładowca wielu szkoleń z zakresu prawa dla pracodawców i pracowników, w tym we współpracy z Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu komunikacji biznesowej organizowanych m.in. przez Business Centre Club, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

 

W 2008 r. otrzymała Nagrodę imienia Profesora Waleriana Pańki (dla najlepszego absolwenta), została także wyróżniona przez Rektora UŚ w Katowicach oraz Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Otwarcie na potrzeby przedsiębiorców działających w różnych branżach rozwijała najpierw m.in. dzięki działalności w organizacji FM Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w latach 2008 - 2010.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także jako prawnik i radca prawny in-house, odpowiadając na bieżące problemy organów zarządzających działających w ramach dużych grup kapitałowych, kadry menadżerskiej, pracowników działów kadr, księgowości, finansów, handlu i logistyki, marketingu, zarządzania projektami oraz wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym i handlowym w obrocie krajowym i zagranicznym (w tym m.in. umowach w branży produkcyjnej, budowlanej, projektowej, badawczej, kreatywnej, IT, HR), zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem planów optymalizacyjnych, zagadnieniach związanych z prawem pracy, prawem podatkowym, ochroną danych osobowych z uwzględnieniem norm ISO, reprezentacji klientów przed organami kontrolnymi oraz w postępowaniach sądowych.

Jako pasjonat języka i kultury krajów rosyjskojęzycznych jest nastawiona w dużej mierze na pomoc prawną przedsiębiorcom i osobom rosyjskojęzycznym.

 

Języki: angielski, rosyjski.

bottom of page